ecshop微信商城
  官方微博: 騰訊  
首頁 > ECSHOP教程 > ECSHOP二次開發 > ECSHOP二次開發教程 > ECSHOP qq快捷登陸設置教程

ECSHOP qq快捷登陸設置教程

ECSHOP教程 / ecshop 教程網(www.nrkidn.live) 2016-05-15

ECSHOP qq快捷登陸PC端手機端QQ登陸設置教程


* 提供方 :  ECSHOP


* 網站地址 :  http://b2.ecshop119.com


* 回調地址 :  

http://b2.ecshop119.com/user.php;http://b2.ecshop119.com/mobile/index.php

回調地址 :要寫PC端和手機端

轉載請注明:ECshop119模板屋-ECshop教程網(全國最專業的ECSHOP插件制作商-專業ECSHOP二次開發)

幫助目錄

在線反饋

加ECSHOP模板屋微信語音幫助。

ecshop微信群

與網友交流ECSHOP開發修改。

加入QQ群交流